(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 18.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 18.06.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1229793 ACHAL KUMAR JHA            18 446 24 191 32 421 74 343
2 1190504 AKHIL JAIN                 3 781 32 99 29 476 64 440
3 1231819 GAURAV RAJ                 2 797 29 126 30 459 61 469
4 1181711 ANKUSH KHANNA              18 446 19 285 20 620 57 506
5 1205755 PRAGATI                    31 240 10 621 10 810 51 551
6 1189530 HARDIK SINGH               6 726 26 165 11 787 43 636
7 1198399 AKASH NARAYAN MISHRA       11 610 16 369 15 711 42 645
8 1248413 ANUSH AGGARWAL             -6 889 27 152 21 599 42 645
9 1181297 VANSH MISHRA               11 610 25 179 3 878 39 681
10 1176089 ISHAAN TIKU                4 763 14 446 20 620 38 694
11 1230377 RISHABH                    -1 852 13 491 26 528 38 694
12 1232059 PRASHANT KUMAR             -1 852 8 726 29 476 36 710
13 1194561 SUMIT SINGH                15 514 8 726 12 769 35 717
14 1255432 VIKASH SINGH               -1 852 24 191 10 810 33 738
15 1204358 SAURABH MANI               7 702 9 669 16 691 32 747
16 1252655 ATUL ANAND JEE             -2 866 10 621 23 571 31 750
17 1209652 RISHABH GUPTA              -1 852 10 621 19 636 28 781
18 1189749 ANMOL CHHETRI              0 833 4 848 21 599 25 811
19 1196521 SANKALP GAUR               -2 866 15 405 12 769 25 811
20 1247032 PRESHITA DESHMUKH          -3 879 10 621 17 673 24 819
21 1186542 DKSH BALHARA               -3 879 6 790 21 599 24 819
22 1232665 JYOTI                      3 781 9 669 9 823 21 839
23 1210399 DIVYANSH KUMAR             -1 852 18 314 4 867 21 839
24 1181439 CHETAN                     -8 894 6 790 23 571 21 839
25 1179293 SAMRIDHI SHARMA            0 833 4 848 16 691 20 847
26 1191332 ADARSH PRAKASH             -1 852 18 314 3 878 20 847
27 1186737 AYUSH YADAV                -7 892 12 533 14 737 19 856
28 1188587 AVINASH RAJ                -2 866 7 759 10 810 15 873
29 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL       -2 866 14 446 2 882 14 880
30 1186731 ANUSHKA JUYAL              -2 866 6 790 10 810 14 880
31 1233145 KSHITIZ                    -3 879 13 491 -2 891 8 892
32 1181404 NIKHIL KIRAR               -9 895 7 759 4 867 2 896