(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 11.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 11.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1181711 ANKUSH KHANNA                23 366 26 172 24 414 73 303
2 1229793 ACHAL KUMAR JHA              30 281 31 142 11 598 72 309
3 1194561 SUMIT SINGH                  19 433 26 172 23 430 68 327
4 1198399 AKASH NARAYAN MISHRA         16 485 15 292 32 325 63 347
5 1176089 ISHAAN TIKU                  33 241 18 250 10 616 61 361
6 1205755 PRAGATI                      6 650 35 130 15 553 56 389
7 1248413 ANUSH AGGARWAL               25 337 15 292 12 584 52 411
8 1174589 SOUMIK LAIK                  16 485 17 262 12 584 45 474
9 1179293 SAMRIDHI SHARMA              10 586 10 383 24 414 44 487
10 1186731 ANUSHKA JUYAL                11 564 9 408 24 414 44 487
11 1182718 ATEEN DAS                    12 551 22 205 9 632 43 498
12 1252655 ATUL ANAND JEE               7 634 17 262 17 520 41 518
13 1255432 VIKASH SINGH                 15 506 12 332 13 571 40 532
14 1186542 DKSH BALHARA                 23 366 2 598 14 562 39 542
15 1181404 NIKHIL KIRAR                 0 722 11 348 24 414 35 567
16 1231819 GAURAV RAJ                   9 599 19 241 6 677 34 576
17 1186737 AYUSH YADAV                  16 485 3 563 15 553 34 576
18 1211534 AMAN AMRIT                   17 462 1 610 10 616 28 615
19 1181439 CHETAN                       6 650 10 383 11 598 27 623
20 1232665 JYOTI                        4 681 4 532 19 495 27 623
21 1209652 RISHABH GUPTA                8 616 11 348 8 655 27 623
22 1210399 DIVYANSH KUMAR               6 650 15 292 4 719 25 641
23 1233145 KSHITIZ                      10 586 3 563 9 632 22 661
24 1230377 RISHABH                      12 551 6 476 3 733 21 667
25 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL         0 722 2 598 17 520 19 679
26 1196521 SANKALP GAUR                 4 681 6 476 6 677 16 697
27 1189749 ANMOL CHHETRI                10 586 1 610 4 719 15 704
28 1204358 SAURABH MANI                 10 586 -5 737 9 632 14 711
29 1191332 ADARSH PRAKASH               0 722 4 532 8 655 12 719
30 1188587 AVINASH RAJ                  6 650 -2 708 7 668 11 722