(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 04.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 04.06.2016 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1194561 SUMIT SINGH             27 397 38 60 21 213 86 181
2 1248413 ANUSH AGGARWAL          42 272 12 211 24 159 78 211
3 1181439 CHETAN                  23 438 22 119 23 177 68 262
4 1181711 ANKUSH KHANNA           40 289 11 227 16 326 67 270
5 1232665 JYOTI                   35 334 11 227 21 213 67 270
6 2222003 ACHAL KUMAR JHA 56   7   4   67  
7 1186737 AYUSH YADAV             36 319 9 265 20 233 65 285
8 1181404 NIKHIL KIRAR            35 334 7 301 21 213 63 305
9 1179293 SAMRIDHI SHARMA         30 376 15 175 18 274 63 305
10 1190504 AKHIL JAIN              28 387 18 143 17 296 63 305
11 2222005 KARTIK BISHT 38   9   16   63  
12 2222011 NIDHI MISHRA 38   17   8   63  
13 2222006 RAMPAL GIRDH DHWAJ SINGH 0   59   2   61  
14 1198399 AKASH NARAYAN MISHRA    35 334 13 197 12 441 60 328
15 1186542 DKSH BALHARA            39 298 11 227 10 482 60 328
16 1176089 ISHAAN TIKU             38 306 6 323 15 361 59 333
17 2222004 PRIYANSHI KUMARI 28   14   15   57  
18 1189530 HARDIK SINGH            37 312 3 386 14 375 54 366
19 2222001 SOUMIK LAIK 39   6   9   54  
20 1210399 DIVYANSH KUMAR          11 483 25 101 16 326 52 375
21 1186731 ANUSHKA JUYAL           23 438 13 197 15 361 51 385
22 1189749 ANMOL CHHETRI           29 379 1 421 11 467 41 442
23 2222013 ATULANAND JEE 15   15   9   39  
24 2222002 DEVANSHU RAJPUT 23   15   0   38  
25 2222009 RAHUL YADAV -1   38   1   38  
26 1233145 KSHITIZ                 18 457 1 421 18 274 37 456
27 1205755 PRAGATI                 19 452 -3 493 21 213 37 456
28 2222012 VANSH MISHRA 23   15   -1   37  
29 1182718 ATEEN DAS               19 452 2 405 15 361 36 458
30 1232339 TUSHAR                  9 495 6 323 15 361 30 481
31 1209652 RISHABH GUPTA           8 499 7 301 11 467 26 495
32 1255432 VIKASH SINGH            7 500 9 265 10 482 26 495
33 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL    5 504 7 301 12 441 24 498
34 1188587 AVINASH RAJ             15 471 -4 502 11 467 22 505
35 1204358 SAURABH MANI            9 495 7 301 6 516 22 505
36 2222014 SURBHAN 20   5   -4   21  
37 2222008 ALANKRIT SHARMA 12   8   0   20  
38 2222010 RAHUL VYAS 7   10   3   20  
39 1196521 SANKALP GAUR            -1 517 9 265 9 491 17 512
40 1191332 ADARSH PRAKASH          3 510 -2 478 12 441 13 518
41 1231819 GAURAV RAJ              10 491 -9 519 12 441 13 518
42 1230377 RISHABH                 3 510 -2 478 12 441 13 518
43 2222007 AMRITESH ALOK 7   0   0   7