IX FOUNDATION - 05.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX FOUNDATION  - 05.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) MATH (80) BIO    (40) PHY    (40) RANK CHE    (40) TOT (240)
1 1194223 YASHASVI YADAV 35 80 35 25 146 30 205
2 1233138 KRISHNAPAL DHWAJ SINGH 35 80 40 15 281 25 195
3 3333025 SHIVAM TRIPATHI 35 75 40 15   25 190
4 3333027 NIKHIL SINGH 35 60 35 15   25 170
5 3333008 HRITIK SHOKEEN 36 63 20 21   21 161
6 3333003 KAPISHWER 35 65 20 20   20 160
7 3333020 VITASTA TIKU 19 62 35 27   16 159
8 3333014 AYUSH KUMAR SINGH 15 76 25 20   16 152
9 3333024 ADITYA RANJAN 10 66 35 15   25 151
10 3333015 SHUBHAM  24 60 22 12   27 145
11 3333017 PANKAJ PANDEY 16 45 32 26   22 141
12 3333011 YASH DAYAL 19 47 30 20   20 136
13 3333001 RITIK RAJ 13 65 15 15   25 133
14 3333013 SURAJ KUMAR 32 63 11 10   12 128
15 3333026 ANSHUMAN KASHYAP 30 36 20 20   20 126
16 3333012 VIPIN KHASPARIA 18 50 23 20   13 124
17 3333007 ABHAY YADAV 25 45 21 20   10 121
18 3333021 TEJA BHAVANI  32 33 17 8   30 120
19 3333002 HARSHIT RAJ 21 48 12 8   21 110
20 3333004 AMIT PAL 11 20 21 21   15 88
21 3333022 RICHA SINGH 13 20 15 8   21 77
22 3333006 SHAURYA MANDERNA 28 21 6 6   15 76
23 3333018 NEELAM GUPTA 0 31 20 6   10 67
24 3333005 ROHIT YADAV 10 30 5 10   5 60
25 3333009 KARTIK YADAV 25 9 15 10   0 59
26 3333016 MANMOHAN SHARMA 17 19 10 0   1 47
27 3333010 PARTH SHARMA 16 8 8 6   7 45
28 3333019 PINKY YADAV 10 5 10 11   0 36
29 3333023 SHWETA 0 8 7 2   5 22