(ADV) XII IIT IZ TEST ON 06.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XII IIT IZ TEST  ON 06.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM          68 2 60 3 48 194 176 3
2 1012786 YUVRAJ DAGAR         45 87 56 5 41 351 142 18
3 1186983 SHUBHAM ATRI         56 22 44 19 40 379 140 22
4 1016233 DEVANG VERMA         45 87 31 87 46 210 122 75
5 1013524 SHIVAM KUMAR         28 301 22 191 53 93 103 165
6 1011672 MAYANK KANDPAL       26 339 36 58 40 379 102 173
7 1008881 NAMAN AGGARWAL       44 99 23 182 29 554 96 217
8 1013210 RAGHAV YADAV         37 171 33 75 25 587 95 227
9 1005031 ACHIN KHATTAR        33 230 19 253 42 319 94 234
10 1202548 ESHITA               38 156 23 182 25 587 86 298
11 1012016 AAYUSH               36 188 10 443 40 379 86 298
12 1010283 HUNARPREET SINGH     24 379 20 233 40 379 84 325
13 1011225 UTSAV AKARSHAN       24 379 25 149 35 454 84 325
14 1008878 HARSH SHARMA         20 448 21 209 42 319 83 331
15 1012015 UTKARSH              37 171 28 121 17 636 82 343
16 1008975 ASHUTOSH DAS         24 379 20 233 36 448 80 357
17 1136705 ASIF IFTEKHAR        18 479 20 233 41 351 79 370
18 1009640 ANUBHAV MATTOO       23 397 12 393 39 385 74 412
19 1008889 SHUBHJAY KUMAR       7 623 29 107 37 431 73 423
20 1028185 ARPAN SHARMA         22 416 14 349 37 431 73 423
21 1011720 RITHWIK PATRA        37 171 8 504 27 570 72 431
22 1011152 REETVIK CHATTERJEE   27 319 13 367 31 519 71 444
23 1013203 ISHU DHARIWAL        31 255 12 393 28 563 71 444
24 1068857 RISHABH SHARMA       26 339 11 417 33 483 70 452
25 1011745 PRATHAM JOSHI        25 360 8 504 37 431 70 452
26 1003336 SAHIL GAHLAWAT       18 479 20 233 32 508 70 452
27 1011792 NEERAJ KUMAR         17 496 14 349 37 431 68 468
28 1011783 ARVJEET KUMAR        36 188 11 417 20 624 67 475
29 1017069 ASHUTOSH MISHRA      10 597 10 443 46 210 66 483
30 1065405 AMAN KUMAR           16 515 11 417 29 554 56 548
31 1011019 VIKRANT ARYA         13 557 11 417 32 508 56 548
32 1011804 ABHISHEK KUMAR       13 557 6 551 37 431 56 548
33 1227486 AYUSH SHARMA         15 529 5 572 35 454 55 555
34 1013243 VISHU MISHRA         4 638 12 393 36 448 52 571
35 1010284 SAGAR SHOKEEN        3 651 15 324 29 554 47 596
36 1011489 AAYUSH TYAGI         17 496 10 443 19 628 46 601
37 1012784 KUNWAR CHIRAG        8 607 16 296 21 616 45 611
38 1011728 SAMRAT PUNIA         15 529 0 650 29 554 44 614
39 1013191 AMIT KUMAR           19 465 0 650 24 596 43 618
40 1011802 BRIJPAL SINGH        5 636 7 530 30 537 42 625
41 1009652 PRANSHU TRIPATHI     16 515 8 504 18 634 42 625
42 1012473 PRAWEEN KUMAR        7 623 9 464 18 634 34 645
43 1011503 ABHINAV CHAUHAN      3 651 6 551 9 651 18 654
44 1014904 MAYANK               3 651 0 650 4 655 7 655