(ADV) XI IIT IZ TEST ON 13.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 13.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1181297 VANSH MISHRA             16 432 32 119 14 434 62 280
2 1181439 CHETAN                   5 667 27 176 22 253 54 339
3 1231819 GAURAV RAJ               13 508 18 336 22 253 53 348
4 1174589 SOUMIK LAIK              26 231 12 519 13 458 51 369
5 1186737 AYUSH YADAV              9 598 36 79 6 650 51 369
6 1182718 ATEEN DAS                23 286 17 363 9 567 49 398
7 1252655 ATUL ANAND JEE           20 340 16 397 12 486 48 409
8 1230377 RISHABH                  16 432 21 275 10 552 47 422
9 1248413 ANUSH AGGARWAL           18 382 19 314 10 552 47 422
10 1232665 JYOTI                    28 211 8 618 10 552 46 434
11 1184066 AVIJIT PANDA             12 536 16 397 18 334 46 434
12 1181404 NIKHIL KIRAR             1 697 27 176 18 334 46 434
13 1179293 SAMRIDHI SHARMA          11 561 6 658 29 123 46 434
14 1194561 SUMIT SINGH              25 253 6 658 13 458 44 453
15 1204358 SAURABH MANI             21 319 12 519 8 605 41 486
16 1176089 ISHAAN TIKU              26 231 12 519 2 694 40 499
17 1186542 DKSH BALHARA             14 487 16 397 8 605 38 515
18 1205755 PRAGATI                  -2 713 32 119 6 650 36 541
19 1229793 ACHAL KUMAR JHA          11 561 12 519 12 486 35 551
20 1247032 PRESHITA DESHMUKH        7 641 12 519 13 458 32 583
21 1233145 KSHITIZ                  19 363 9 594 4 681 32 583
22 1209652 RISHABH GUPTA            6 654 18 336 7 620 31 601
23 1181711 ANKUSH KHANNA            11 561 13 489 7 620 31 601
24 1233386 ABHISHEK KUMAR           15 459 8 618 4 681 27 632
25 1255432 VIKASH SINGH             15 459 6 658 4 681 25 648
26 1196521 SANKALP GAUR             3 684 12 519 10 552 25 648
27 1188587 AVINASH RAJ              3 684 15 433 4 681 22 670
28 1198399 AKASH NARAYAN MISHRA     8 626 6 658 6 650 20 684
29 1210399 DIVYANSH KUMAR           5 667 13 489 0 708 18 689
30 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL     10 578 1 713 5 661 16 696
31 1189749 ANMOL CHHETRI            5 667 3 701 2 694 10 708
32 1191332 ADARSH PRAKASH           0 709 6 658 0 708 6 712