XII PMT IC (NEET MODEL) ON 23.05.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 23.05.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1018710 SAAHIL GULIA           129 19 155 1 126 7 145 10 555 5
2 1011690 ANANYA SHARMA          147 4 108 53 140 4 143 12 538 9
3 1139356 ANUSHREE               114 42 118 38 105 22 135 19 472 19
4 1011094 SHIKHA PANDEY          129 19 137 8 111 17 95 55 472 19
5 1013024 BHARTI TANWAR          98 57 112 45 106 19 135 19 451 22
6 1014874 MANGESHI SINGH         100 54 101 73 96 31 150 7 447 26
7 1013244 LEENA KASHYAP          121 30 107 55 96 31 99 49 423 31
8 1011958 ASTHA PRIYA            84 94 85 114 90 37 125 27 384 42
9 1194576 UDAYAN RAJ SINGH       89 79 103 66 74 51 97 51 363 50
10 1011798 DHRITI SUDHA           93 71 104 64 71 55 84 71 352 54
11 1013022 SURVI PRASAD           87 84 93 91 74 51 94 58 348 58
12 1011782 PRIYANKA KUMARI        86 88 78 136 79 48 56 126 299 82
13 1012471 ANAND RANJAN           62 140 71 154 91 36 58 124 282 90
14 1012781 AKANKSHA               45 195 55 188 92 35 89 65 281 92
15 1021046 AKSHAY PATHAK          64 137 63 171 53 84 93 59 273 101
16 1012454 PRABHAT CHANDRA        60 148 80 128 65 67 61 119 266 107
17 1026604 JYOTI VISHWAKARMA      54 172 47 203 75 49 89 65 265 108
18 1011721 GARIMA                 72 122 73 150 35 127 76 87 256 114
19 1069022 SAKSHI KUMARI          65 136 84 115 17 184 72 96 238 126
20 1012794 ANWITA PAL             59 152 78 136 27 151 69 99 233 133
21 1013517 PAWAN                  61 145 59 180 67 63 38 171 225 139
22 1013249 AAKASH YADAV           45 195 73 150 45 107 60 122 223 141
23 1058551 MAYANK JAISWAL         56 165 68 160 41 115 48 144 213 148
24 1013246 KANISHKA               54 172 68 160 31 137 58 124 211 152
25 1015381 NIRMAL SINGH           65 136 43 212 50 92 53 133 211 152
26 1098058 SULOCHANA MOTHAY       56 165 104 64 15 192 25 197 200 161
27 1058203 VIVEK SHARMA           12 237 19 237 60 73 76 87 167 189
28 1065271 SRIJAN KUMAR           33 218 81 125 16 189 35 178 165 192
29 1011149 GUNJAN                 24 228 66 165 27 151 35 178 152 199
30 1110071 YAMINI                 29 224 27 229 24 159 4 235 84 236