(ADV) XII IIT IC ON 23.05.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XII IIT IC ON 23.05.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1016744 SHUBHAM RAJ CHAUHAN                37 183 38 152 34 288 109 116
2 1020959 SACHIN RAJPUT                      38 150 32 297 36 222 106 138
3 1013350 SURBHI KUMARI                      37 183 31 336 33 337 101 200
4 1013001 MAYANK KUMAR                       26 727 49 23 25 902 100 211
5 1013089 ROHIT                              35 246 22 718 39 144 96 263
6 1011715 ARIHANT JAIN                       33 330 28 447 34 288 95 277
7 1013225 AKASH GOPAL                        26 727 40 113 27 722 93 308
8 1011698 KUNWAR DIVYADEEP SINGH             22 1029 42 85 29 569 93 308
9 1013428 ANMOL                              25 798 34 244 29 569 88 394
10 1012014 PAYAL                              33 330 21 766 31 449 85 454
11 1040337 G.DAVID SIMEON                     29 538 28 447 28 647 85 454
12 1013254 ADITYA JAIN                        32 377 28 447 25 902 85 454
13 1078791 SATYAM DUBEY                       30 467 20 803 34 288 84 471
14 1002176 SHAURYA BANGWAL                    28 611 27 492 28 647 83 491
15 1008895 SHUBHAM KUMAR                      19 1242 38 152 23 1071 80 557
16 1011820 ASHUTOSH CHAUDHARY                 40 109 13 1136 27 722 80 557
17 1078960 DEEPANSHU TANWAR                   31 410 16 993 32 402 79 589
18 1011806 AISHWARYA DEEP                     27 673 34 244 17 1579 78 612
19 1005027 AAYUSHI NAUTIYAL                   31 410 17 939 29 569 77 644
20 1013236 LAIK SINGH                         36 218 11 1248 30 509 77 644
21 1012785 SAKSHI DEVGAN                      29 538 19 848 29 569 77 644
22 1013621 HRITHIK                            30 467 15 1043 32 402 77 644
23 1011671 HEAMANT SINGH                      29 538 24 626 24 985 77 644
24 1013204 SACHET SHOKEEN                     35 246 11 1248 30 509 76 662
25 1011713 RAVI KUMAR                         33 330 9 1354 32 402 74 715
26 1008877 ANUPAM MISHRA                      20 1163 25 575 29 569 74 715
27 1013883 PIYUSH RAJ                         33 330 11 1248 29 569 73 733
28 1105500 RAJYA WARDHAN SINGH                34 284 6 1474 32 402 72 758
29 1011704 PARAS BISHT                        20 1163 25 575 27 722 72 758
30 1013304 MOHAMMED ASHIR HASSAN              23 938 15 1043 34 288 72 758
31 1012792 SHRADHA                            15 1520 29 415 26 810 70 807
32 1013211 AKASH KUMAR SETH                   12 1626 21 766 37 196 70 807
33 1012469 NIKHEEL RAJ                        41 98 6 1474 22 1195 69 837
34 1012484 RITESH KUMAR JHA                   20 1163 20 803 29 569 69 837
35 1012020 ROHIT MUKHERJEE                    24 872 17 939 28 647 69 837
36 1018696 PRASHANT GODARA                    32 377 16 993 21 1290 69 837
37 1001319 TATHAGATA DASGUPTA                 28 611 18 889 22 1195 68 867
38 1013241 RISHABH RAWAT                      31 410 9 1354 28 647 68 867
39 1034869 CHHOTE BABU                        33 330 13 1136 22 1195 68 867
40 1012782 SUDHANSHU SINGH                    20 1163 14 1084 33 337 67 893
41 1223007 DAKSH CHOUDHARY                    18 1333 26 531 22 1195 66 915
42 1068877 PRASHANT KUMAR SINGH               24 872 16 993 26 810 66 915
43 1012797 HITEN ARYA                         18 1333 19 848 28 647 65 955
44 1078349 PRASHANT YADAV                     26 727 10 1305 28 647 64 989
45 1014882 BANTI THAKUR                       23 938 11 1248 30 509 64 989
46 1013882 RAJNISH KUMAR                      20 1163 9 1354 33 337 62 1052
47 1101288 AMULYA RANA                        27 673 15 1043 20 1379 62 1052
48 1128513 SHASHI BHUSHAN                     23 938 19 848 19 1448 61 1078
49 1018294 VANSHIKA UJJAIN                    21 1096 19 848 20 1379 60 1108
50 1012030 PRASHANT KUMAR                     20 1163 11 1248 29 569 60 1108
51 1076463 GAURAV BAGHEL                      24 872 8 1396 28 647 60 1108
52 1012502 RISHI RAJ                          24 872 22 718 14 1665 60 1108
53 1024698 ATENDER KUMAR                      26 727 8 1396 25 902 59 1134
54 1248303 HARSH DEEP                         12 1626 21 766 25 902 58 1163
55 1012017 GAURAV KUMAR                       18 1333 15 1043 25 902 58 1163
56 1011719 AAYUSHI                            24 872 6 1474 28 647 58 1163
57 1054314 RAHUL KUMAR SINGH                  18 1333 9 1354 31 449 58 1163
58 1081570 MANI PRAKASH                       14 1563 21 766 22 1195 57 1196
59 1011781 ANKUR KUMAR                        21 1096 8 1396 28 647 57 1196
60 1030618 RITIK CHAUDHARY                    18 1333 11 1248 28 647 57 1196
61 1025073 KAPIL MEENA                        19 1242 22 718 15 1649 56 1215
62 1157773 RAVI SHANKAR SINGH                 22 1029 6 1474 28 647 56 1215
63 1014964 ABHISHEK PANT                      17 1401 15 1043 23 1071 55 1237
64 1092626 SRISHTY SHARAN                     22 1029 5 1509 28 647 55 1237
65 1079145 SHUBHAM CHAUBEY                    20 1163 9 1354 26 810 55 1237
66 1014873 SHASHANK SINGH                     16 1467 15 1043 24 985 55 1237
67 1011805 SAGAR KUMAR                        17 1401 6 1474 31 449 54 1261
68 1013786 PURNIMA KALIA                      23 938 5 1509 26 810 54 1261
69 1011796 ABHISHEK RANJAN                    11 1639 25 575 18 1523 54 1261
70 1152881 ADITYA KUMAR CHANCHAL              24 872 4 1547 25 902 53 1291
71 1011777 RAVI KUMAR VERMA                   18 1333 11 1248 24 985 53 1291
72 1021035 NITIN BHARDWAJ                     22 1029 4 1547 27 722 53 1291
73 1081653 RAHUL KUMAR                        21 1096 8 1396 24 985 53 1291
74 1013586 SAMRIDDHI BANARA                   21 1096 4 1547 28 647 53 1291
75 1152877 SATYAM                             20 1163 1 1629 32 402 53 1291
76 1008943 REENA DEVI                         20 1163 11 1248 22 1195 53 1291
77 1011799 CHHAYA GUPTA                       19 1242 4 1547 28 647 51 1341
78 1011808 NIKHIL KUMAR TIWARI                18 1333 11 1248 22 1195 51 1341
79 1105681 PANKAJ KUMAR                       22 1029 2 1604 27 722 51 1341
80 1011639 NIHARIKA JEDH                      18 1333 1 1629 31 449 50 1377
81 1011695 KIRTIPAL SINGH DEORA               21 1096 2 1604 27 722 50 1377
82 1009720 NAVAL YADAV                        21 1096 9 1354 20 1379 50 1377
83 1233177 AJAY SAHGWAN                       20 1163 11 1248 19 1448 50 1377
84 1013252 VIRAT MUKHERJEE                    20 1163 11 1248 19 1448 50 1377
85 1012796 KRITAGYA VATS                      24 872 3 1571 22 1195 49 1399
86 1146268 DEEPSIKHA SENAPATI                 23 938 3 1571 23 1071 49 1399
87 1008898 SHIVANI RANA                       25 798 2 1604 21 1290 48 1424
88 1013247 ADITYA SINGH                       17 1401 12 1183 19 1448 48 1424
89 1009771 DIWAKAR KUMAR                      18 1333 10 1305 20 1379 48 1424
90 1012002 RITESH KUMAR CHOUDHARY             22 1029 6 1474 20 1379 48 1424
91 1078971 MANISH RAJ                         20 1163 0 1651 28 647 48 1424
92 1011724 RAHUL SHARMA                       16 1467 6 1474 25 902 47 1446
93 1013230 VYAS B                             21 1096 4 1547 22 1195 47 1446
94 1017942 SHUBHAM KUMAR                      18 1333 9 1354 20 1379 47 1446
95 1018565 ROSHAN MISHRA                      18 1333 0 1651 28 647 46 1469
96 1011737 YASH PRINCE                        19 1242 12 1183 15 1649 46 1469
97 1160470 PUNEET VASHISHTHA                  10 1657 13 1136 23 1071 46 1469
98 1012240 LAWANYA DAMROO PRIYA               12 1626 2 1604 32 402 46 1469
99 1121631 MANISHANKAR PANDEY                 18 1333 4 1547 23 1071 45 1490
100 1011743 GOKUL MENON                        16 1467 12 1183 17 1579 45 1490
101 1020375 MONIKA                             21 1096 4 1547 20 1379 45 1490
102 1021441 ANKIT RAJ                          15 1520 0 1651 28 647 43 1542
103 1008896 KANIKA SAINI                       15 1520 4 1547 23 1071 42 1565
104 1084679 SACHIN KUMAR                       12 1626 12 1183 18 1523 42 1565
105 1016504 LOKENDRA RATHORE                   19 1242 5 1509 18 1523 42 1565
106 1014463 ANKIT RAJ                          4 1679 16 993 22 1195 42 1565
107 1015380 HIMANSHU SHARMA                    17 1401 3 1571 21 1290 41 1578
108 1011677 ARPITA                             16 1467 5 1509 20 1379 41 1578
109 1114173 ABHINAV CHOUDHARY                  16 1467 -1 1659 26 810 41 1578
110 1245368 SRABANTI CHAKRABARTY               14 1563 4 1547 20 1379 38 1602
111 1040276 SHUBHAM PAL                        18 1333 0 1651 18 1523 36 1627
112 1015086 SOURABH SINGH                      8 1673 6 1474 20 1379 34 1640
113 1013593 SARTHAK SHARMA                     13 1598 1 1629 17 1579 31 1657
114 1076388 NAVEEN YADAV                       15 1520 0 1651 15 1649 30 1659
115 1011965 SHUBHAM KUMAR                      8 1673 -1 1659 19 1448 26 1672
116 1252305 MRINALINI KALUNDIA                 9 1664 6 1474 11 1679 26 1672