XII IIT IZ GTA-3 ON 14.04.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII IIT IZ GTA-3 ON 14.04.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (156) M-RANK PHY   (156) P-RANK CHE    (156) C-RANK TOT (468) T-RANK
1 1010062 ARSH  KUMAR            87 107 109 38 61 297 257 50
2 1006561 RAHUL KUMAR            45 810 102 60 75 102 222 143
3 1006771 ARJUN SRIVASTAVA       56 541 91 127 67 189 214 177
4 1007093 MIHIR PRATAP SINGH     56 541 86 178 69 173 211 196
5 1006568 SUPRAGYA SHRESTHA      48 730 108 40 41 917 197 270
6 1006689 YOGESH RAJ             33 1160 77 312 78 83 188 325
7 1006592 V.RUTVIK REDDY         46 780 84 201 57 390 187 331
8 1006762 AMIT BANSAL            56 541 67 488 57 390 180 375
9 1007088 SURYANSH SRIVASTAVA    35 1115 88 157 53 500 176 408
10 1006620 SAKSHAM SHARMA         37 1043 78 298 57 390 172 447
11 1006608 ADITYA SINHA           26 1372 85 192 57 390 168 479
12 1006671 RAKESH RAUSHAN         22 1471 65 531 64 252 151 679
13 1006602 TUSHAR GARG            30 1251 79 282 21 1687 130 973
14 1006597 G. SREEKAR             29 1284 47 1074 37 1070 113 1212
15 1006616 SWATI YADAV            45 810 38 1425 26 1500 109 1264
16 1006648 RISABH KUMAR           8 1829 50 960 42 871 100 1389
17 1006730 ROHIT KUMAR            11 1754 36 1521 50 593 97 1436
18 1006612 VIRAT RATHOR           18 1574 41 1302 31 1315 90 1534
19 1006723 PIYUSH KUMAR           -11 2032 50 960 28 1432 67 1782
20 1006613 MANISH KUMAR MISHRA    0 1961 39 1398 20 1724 59 1857
21 1013923 SHASHWAT PARTH         10 1786 24 1930 23 1636 57 1880
22 1007087 JAGRIT DIXIT           11 1754 26 1869 16 1822 53 1913
23 1006858 PRAVAT RATHOR          -3 1994 33 1665 -4 2032 26 2017
24 1006676 GOPAL KRISHNA SINGH    3 1929 20 1992 1 2006 24 2022
25 1006857 PAWAN RATHOR           13 1706 3 2069 -6 2040 10 2035
26 1006630 SHUBHAM RAJ            -20 2046 30 1758 -3 2029 7 2039