XII IIT IZ GTA-1 ON 07.04.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII IIT IZ GTA-1 ON 07.04.2016 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1006771 ARJUN SRIVASTAVA          56 126 80 30 57 46 193 33
2 1007093 MIHIR PRATAP SINGH        72 41 59 129 30 309 161 91
3 1006568 SUPRAGYA SHRESTHA         65 74 53 178 39 181 157 110
4 1006671 RAKESH RAUSHAN            40 339 71 64 41 159 152 120
5 1006592 V.RUTVIK REDDY            37 398 72 61 41 159 150 123
6 1007088 SURYANSH SRIVASTAVA       27 562 66 91 40 172 133 183
7 1006608 ADITYA SINHA              38 374 70 70 16 587 124 239
8 1006602 TUSHAR GARG               41 327 57 141 19 522 117 272
9 1006762 AMIT BANSAL               36 412 52 183 26 373 114 289
10 1006618 SAKSHAM KASHYAP           49 224 46 241 19 522 114 289
11 1006622 KAMAL KANT SHARMA         43 294 44 258 25 395 112 301
12 1006689 YOGESH RAJ                22 627 41 296 34 252 97 392
13 1006661 SHIVAM MISHRA             22 627 33 384 41 159 96 403
14 1006585 SHUBHAM BHARDWAJ          18 695 26 507 36 213 80 508
15 1006857 PAWAN RATHOR              25 588 29 455 18 540 72 546
16 1006730 ROHIT KUMAR               30 505 24 536 11 680 65 590
17 1006648 RISABH KUMAR              21 647 23 547 21 480 65 590
18 1006612 VIRAT RATHOR              27 562 26 507 7 746 60 618
19 1006616 SWATI YADAV               46 256 17 621 -4 798 59 624
20 1006601 RISHABH VATS              18 695 15 651 22 457 55 647
21 1006858 PRAVAT RATHOR             4 795 6 779 1 785 11 792