XII IIT ALL (MAINS) DPT ON 17.03.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA - 8
XII IIT ALL (MAINS) DPT ON 17.03.2016 RESULT          
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS  (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1010061 SHUBHAM KUMAR               105 160 100 8 95 19 300 6
2 1010062 ARSH  KUMAR                 110 86 95 16 90 49 295 8
3 1006620 SAKSHAM SHARMA              94 408 85 46 77 179 256 88
4 1006771 ARJUN SRIVASTAVA            100 264 85 46 70 312 255 94
5 1006568 SUPRAGYA SHRESTHA           111 40 75 124 66 405 252 101
6 1006561 RAHUL KUMAR                 88 594 67 213 90 49 245 133
7 1007093 MIHIR PRATAP SINGH          101 209 82 59 41 1196 224 232
8 1006689 YOGESH RAJ                  79 902 55 448 76 195 210 339
9 1006903 MAYANK SHEKHAR              74 1093 43 745 62 498 179 644
10 1006762 AMIT BANSAL                 80 876 47 635 40 1237 167 773
11 1006571 ASHIT YADAV                 49 2175 40 838 69 334 158 877
12 1006639 HEMANT KUMAR                39 2636 59 358 41 1196 139 1173
13 1006730 ROHIT KUMAR                 45 2373 33 1093 53 753 131 1305
14 1010311 PRAJJWAL BHARGAVA           47 2260 40 838 44 1084 131 1305
15 1006595 MANIL K. SHARMA             49 2175 15 2098 42 1166 106 1780
16 1006880 MRIDUL MAHINDRA             64 1527 6 2800 34 1517 104 1823
17 1006570 NISHANT YADAV               29 3011 26 1421 42 1166 97 1945
18 1010737 ADITYA BHASKARAN            19 3322 38 907 31 1652 88 2138
19 1006658 ASHISH TRIPATHY             37 2710 19 1836 27 1840 83 2248
20 1013923 SHASHWAT PARTH              22 3242 12 2320 29 1755 63 2682
21 1006589 PRASOON BHARADWAJ           16 3392 21 1712 19 2264 56 2834