TEST TYPE-MAINS)-LT-IIT-SPARK,TEST DATE-14-03-2016

TEST TYPE-MAINS)-LT-IIT-SPARK,TEST DATE-14-03-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(120)
AIR
1 1147339 YAGYA NARAYAN 78 13 70 19 55 64 203 8
2 1107208 SHUBHANGAM DUTTA 40 112 66 29 49 110 155 50
3 1090065 MD SAHIL 1 478 62 38 35 232 98 171
4 1058521 HIMANSHU TIWARI 8 415 60 41 14 456 82 238
5 1015242 SHYAM SUNDAR BHARDWA 17 309 19 287 38 204 74 269
6 1105205 SHIV KUMAR 2 471 25 230 33 258 60 319
7 1136407 HIMANSHU KUMAR SINGH -2 503 26 224 31 281 55 349
8 1090123 KESHAV RAWAT 9 407 21 266 5 495 35 444
9 1134832 SANTOSH SINGH RAWAT 9 407 1 431 18 419 28 473
10 1159861 PARVA CHAUHAN 3 466 -9 511 1 507 -5 512