XI PMT (NEET MODEL) ON 01.02.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT (NEET MODEL) ON 01.02.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1008983 K ADITYA BHASKAR       145 7 146 16 136 6 143 1 570 2
2 1018710 SAAHIL GULIA           145 7 125 33 110 26 135 4 515 7
3 1011690 ANANYA SHARMA          115 31 141 19 138 5 111 10 505 10
4 1011094 SHIKHA PANDEY          112 33 136 22 94 39 92 17 434 24
5 1013244 LEENA KASHYAP          127 21 111 49 88 43 84 20 410 29
6 1018056 NIHARIKA GUPTA         143 9 126 30 84 45 45 66 398 32
7 1011958 ASTHA PRIYA            83 52 134 26 96 37 69 39 382 36
8 1014874 MANGESHI SINGH         81 55 117 46 110 26 73 32 381 37
9 1013022 SURVI PRASAD           69 67 104 56 92 41 39 76 304 54
10 1011042 ANUKUL SINGH           92 47 105 54 49 71 54 54 300 56
11 1013517 PAWAN                  77 57 123 36 47 73 53 55 300 56
12 1011746 APOORV DWIVEDI         73 62 121 39 22 92 79 26 295 58
13 1058551 MAYANK JAISWAL         96 43 78 77 75 52 43 71 292 59
14 1011782 PRIYANKA KUMARI        92 47 118 45 41 76 36 80 287 62
15 1011721 GARIMA                 91 48 93 64 52 69 45 66 281 63
16 1015381 NIRMAL SINGH           66 69 90 67 63 57 39 76 258 66
17 1013246 KANISHKA               71 64 70 82 36 79 79 26 256 67
18 1011798 DHRITI SUDHA           94 44 46 95 19 97 72 35 231 76
19 1013216 SHUBHAM ANEJA          58 78 107 53 6 111 43 71 214 79
20 1058203 VIVEK SHARMA           21 105 119 40 26 86 43 71 209 81
21 1011663 RITIK                  58 78 65 86 22 92 57 50 202 82
22 1013195 SUMIT KUMAR            55 79 60 91 61 61 16 102 192 86
23 1071820 ABHISHEK KUJUR         70 66 71 80 45 74 2 115 188 87
24 1018705 SACHIN YADAV           44 90 43 97 54 67 45 66 186 88
25 1012471 ANAND RANJAN           51 85 78 77 20 96 31 88 180 89
26 1110071 YAMINI                 75 61 29 108 21 93 23 95 148 96
27 1011149 GUNJAN                 29 98 39 101 23 88 13 106 104 104
28 1012454 PRABHAT CHANDRA        25 102 5 114 20 96 47 61 97 106
29 1011812 ARSHI HASSAN           7 114 4 115 34 81 37 78 82 109
30 1013194 SNEHA VERMA            14 110 31 107 -1 119 -2 119 42 117
31 1065271 SRIJAN KUMAR           3 119 6 113 24 87 1 116 34 118
32 1011594 MADHU SINGH            10 113 -5 119 0 117 4 114 9 119