IX CBSE ON 07.02.2016 CBSE TEST RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX CBSE ON  07.02.2016 CBSE TEST RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS       (45)       M - RANK BIO             (15)                 B - RANK PHY            (15)               P - RANK CHE             (15)                 C - RANK TOT             (90) T - RANK
1 1013427 ALANKRIT SHARMA                 40 26 9.5 44 15 1 15 1 79 12
2 1012450 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH         28 70 15 1 14 11 15 1 72 26
3 1015673 RAHUL YADAV                     31 63 7 78 15 1 12 25 65 45
4 1010424 AYUSH KUMAR                     32 58 13.5 8 7 66 12 25 64 51
5 1198582 AARYAN ANAND                    28 70 12.5 18 10 47 11 38 61 55
6 1010438 RAHUL VYAS                      33 55 4 98 13 22 11 38 61 57
7 1012252 ANKIT SINGH                     26 77 12 28 11 40 9 68 58 64
8 1013785 ARYAN GAUTAM                    28 70 0 112 8 61 12 25 48 76
9 1011139 UTKARSH                         22 91 7 78 3.5 95 11 38 43 84
10 1012993 VAISHNAVI SINGH                 16 97 4.5 92 5 83 7 82 32 96
11 1010441 PRINCE SINGH                    16 97 2 109 4 95 9 68 31 98
12 1012276 DEVANSHU                        13 103 6.5 78 7 66 0 115 26 107
13 1010442 NIDHI KUMARI                    10 108 0 112 4 95 7 82 21 112
14 1013420 ABHISHEK RAJ                    9 111 5 92 2 105 5 95 21 112
15 1012449 DAMINI RAJPUT                   12 105 4 98 2 105 0 115 18 116
16 1010934 SHUBHAM NASKAR                  6 116 0 112 6 75 3 105 15 118
17 1009790 SHUAIB AFZAL                    0 123 14 8 0 108 0 115 14 121
18 1012994 DEVRAJ SINGH                    1 121 0 112 3 103 5 95 9 123
19 1012029 PUSHKAR CHOUDHARY               0 123 5 92 0 108 0 115 5 125