ADV XI CO ON 01.02.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
ADV XI CO ON 01.02.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI           48 6 58 8 38 39 144 6
2 1186984 ARSH GAUTAM            50 2 58 8 20 126 128 15
3 1012786 YUVRAJ DAGAR           36 35 58 8 22 113 116 22
4 1013210 RAGHAV YADAV           31 51 51 20 18 136 100 58
5 1014904 MAYANK                 23 88 55 13 19 129 97 62
6 1008975 ASHUTOSH DAS           20 103 40 57 33 57 93 67
7 1011716 BIMAL SETHI            7 167 58 8 27 91 92 70
8 1010283 HUNARPREET SINGH       33 41 32 95 8 162 73 101
9 1013524 SHIVAM KUMAR           13 137 31 101 27 91 71 106
10 1005031 ACHIN KHATTAR          10 152 46 34 3 174 59 130
11 1009640 ANUBHAV MATTOO         7 167 36 76 15 143 58 131
12 1011225 UTSAV AKARSHAN         10 152 27 114 20 126 57 133
13 1068857 RISHABH SHARMA         2 176 32 95 20 126 54 145
14 1009648 RAHUL CHANDRA          30 55 13 159 11 156 54 145
15 1011804 ABHISHEK KUMAR         15 128 23 128 8 162 46 157
16 1011019 VIKRANT ARYA           12 141 9 167 23 107 44 158
17 1009652 PRANSHU TRIPATHI       8 162 10 165 20 126 38 164
18 1011503 ABHINAV CHAUHAN        19 110 7 173 -1 177 25 173
19 1013191 AMIT KUMAR             11 146 9 167 1 176 21 174
20 1003336 SAHIL GAHLAWAT         8 162 1 177 8 162 17 177