XII IIT IZ TEST ON 10.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII IIT IZ TEST  ON 10.01.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (170) M-RANK PHY   (170) P-RANK CHE    (170) C-RANK TOT (510) T-RANK
1 1007093 MIHIR PRATAP SINGH    3 627 39 364 32 328 74 524
2 1006771 ARJUN SRIVASTAVA      6 621 26 493 34 306 66 547
3 1006568 SUPRAGYA SHRESTHA     23 516 28 471 14 543 65 549
4 1006620 SAKSHAM SHARMA        19 547 26 493 17 514 62 561
5 1007088 SURYANSH SRIVASTAVA   -3 640 34 418 17 514 48 592
6 1006762 AMIT BANSAL           18 558 26 493 3 618 47 594
7 1006671 RAKESH RAUSHAN        10 607 7 609 29 370 46 597
8 1010062 ARSH  KUMAR           17 563 20 544 7 601 44 602
9 1006658 ASHISH TRIPATHY       0 634 16 568 10 578 26 627
10 1006561 RAHUL KUMAR           5 623 7 609 7 601 19 631
11 1006793 PANKAJ KUMAR          -2 637 4 625 15 534 17 632
12 1006608 ADITYA SINHA          6 621 14 579 -4 638 16 634
13 1006668 AYUSH JAIN            10 607 -6 643 12 563 16 634
14 1006661 SHIVAM MISHRA         2 630 5 619 5 610 12 636
15 1006612 VIRAT RATHOR          1 631 5 619 4 617 10 638