XII IIT IZ (MAINS) TEST ON 09.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII IIT IZ (MAINS) TEST  ON 09.01.2016 RESULT          
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS  (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1006561 RAHUL KUMAR            24 596 101 36 105 3 230 46
2 1010062 ARSH  KUMAR            81 46 85 144 55 178 221 60
3 1007093 MIHIR PRATAP SINGH     21 628 85 144 74 52 180 202
4 1006608 ADITYA SINHA           43 354 81 174 48 262 172 228
5 1006771 ARJUN SRIVASTAVA       45 340 87 126 36 421 168 245
6 1006671 RAKESH RAUSHAN         9 733 86 133 67 94 162 277
7 1006568 SUPRAGYA SHRESTHA      29 546 80 189 50 232 159 293
8 1006620 SAKSHAM SHARMA         50 276 73 277 33 466 156 313
9 1006876 SOUMYA RANJAN SAMAL    42 367 64 386 43 317 149 353
10 1006689 YOGESH RAJ             -2 755 69 321 64 109 131 449
11 1006730 ROHIT KUMAR            27 564 41 608 57 161 125 495
12 1007088 SURYANSH SRIVASTAVA    12 714 64 386 48 262 124 498
13 1006622 KAMAL KANT SHARMA      38 419 62 409 19 623 119 524
14 1006762 AMIT BANSAL            30 528 62 409 26 549 118 526
15 1006606 HIMANSHU BABBAR        17 669 40 619 36 421 93 613
16 1006668 AYUSH JAIN             22 617 38 633 29 520 89 626
17 1006793 PANKAJ KUMAR           23 608 23 709 36 421 82 656
18 1006627 AMARTYO ROY            10 725 48 543 24 570 82 656
19 1006648 RISABH KUMAR           4 747 47 553 30 506 81 664
20 1006612 VIRAT RATHOR           12 714 59 443 6 738 77 683
21 1009131 SARTHAK SAHAI          20 635 50 529 7 733 77 683
22 1006658 ASHISH TRIPATHY        5 744 26 695 33 466 64 718
23 1010314 UJJWAL RAJ             7 739 17 727 3 748 27 753