XII IIT IZ (MAINS) TEST ON 02.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII IIT IZ (MAINS) TEST  ON 02.01.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS  (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1010061 SHUBHAM KUMAR              95 13 100 25 85 177 280 7
2 1006597 G. SREEKAR                 77 48 95 44 96 63 268 14
3 1006587 KANISH PARASHAR            85 28 96 34 86 159 267 16
4 1006876 SOUMYA RANJAN SAMAL        69 87 95 44 86 159 250 34
5 1007093 MIHIR PRATAP SINGH         49 244 101 16 100 49 250 34
6 1010062 ARSH  KUMAR                65 113 100 25 80 224 245 47
7 1006585 SHUBHAM BHARDWAJ           51 223 86 106 106 17 243 52
8 1006661 SHIVAM MISHRA              77 48 70 339 92 100 239 61
9 1006592 V.RUTVIK REDDY             80 39 70 339 85 177 235 72
10 1006618 SAKSHAM KASHYAP            41 329 82 153 106 17 229 83
11 1006705 SAHIL MOHAN                68 91 80 188 78 237 226 95
12 1006561 RAHUL KUMAR                32 448 86 106 101 35 219 123
13 1007088 SURYANSH SRIVASTAVA        66 100 79 195 72 299 217 129
14 1006594 HIMANSHU DHANKAR           32 448 85 126 95 82 212 157
15 1006590 AADITYA CHAUHAN            45 282 100 25 61 422 206 177
16 1006620 SAKSHAM SHARMA             31 463 93 52 80 224 204 184
17 1006762 AMIT BANSAL                49 244 70 339 75 276 194 223
18 1006671 RAKESH RAUSHAN             18 655 80 188 95 82 193 225
19 1006730 ROHIT KUMAR                34 422 70 339 85 177 189 249
20 1006568 SUPRAGYA SHRESTHA          19 639 80 188 90 133 189 249
21 1006627 AMARTYO ROY                38 370 80 188 65 380 183 280
22 1006689 YOGESH RAJ                 10 759 85 126 86 159 181 287
23 1006606 HIMANSHU BABBAR            14 708 83 143 74 284 171 345
24 1006608 ADITYA SINHA               26 541 80 188 62 412 168 366
25 1006602 TUSHAR GARG                12 733 62 447 92 100 166 374
26 1006613 MANISH KUMAR MISHRA        13 719 84 135 48 546 145 489
27 1006793 PANKAJ KUMAR               42 319 77 225 23 761 142 508
28 1010311 PRAJJWAL BHARGAVA          17 665 72 308 52 514 141 513
29 1006622 KAMAL KANT SHARMA          23 590 64 420 49 540 136 537
30 1006621 KHYATI MOHAN               11 743 57 494 55 480 123 599
31 1009131 SARTHAK SAHAI              18 655 58 487 37 658 113 649
32 1006612 VIRAT RATHOR               12 733 73 291 24 759 109 669
33 1006648 RISABH KUMAR               4 814 87 94 13 824 104 693
34 1006658 ASHISH TRIPATHY            17 665 48 602 31 714 96 726
35 1006808 KUMAR SHIVAM               14 708 24 795 47 561 85 762
36 1006595 MANIL K. SHARMA            13 719 45 634 25 754 83 768
37 1007087 JAGRIT DIXIT               11 743 40 693 21 779 72 788
38 1006616 SWATI YADAV                2 827 28 779 22 770 52 826
39 1010314 UJJWAL RAJ                 4 814 19 814 21 779 44 837
40 1007096 ABHISHEK KUMAR             -1 847 20 810 18 792 37 848
41 1006619 SHANU YADAV                0 839 -1 856 6 843 5 855