XI IIT REG ON 04.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT REG ON 04.01.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1028185 ARPAN SHARMA                  88 4 80 55 96 5 264 2
2 1078960 DEEPANSHU TANWAR              93 1 71 90 70 59 234 15
3 1136705 ASIF IFTEKHAR                 77 16 92 24 59 118 228 17
4 1011839 SHUBHAM SINGH                 91 2 65 127 59 118 215 29
5 1013621 HRITHIK                       71 25 30 341 85 13 186 66
6 1078791 SATYAM DUBEY                  68 30 46 229 61 103 175 81
7 1012459 HIMANSHU BHUSHAN              67 34 65 127 42 236 174 84
8 1156430 AYUSH RAJ                     57 79 34 311 81 21 172 86
9 1016233 DEVANG VERMA                  53 98 64 131 54 152 171 88
10 1145805 SURYA VARDHAN                 60 65 61 148 49 182 170 92
11 1068877 PRASHANT KUMAR SINGH          61 60 30 341 73 43 164 108
12 1011822 SUDHANSHU RANJAN              65 45 56 180 35 294 156 132
13 1011809 ANIKET KUMAR SINGH            64 53 18 424 73 43 155 136
14 1021035 NITIN BHARDWAJ                87 8 4 493 60 109 151 144
15 1017069 ASHUTOSH MISHRA               14 405 81 51 54 152 149 149
16 1160470 PUNEET VASHISHTHA             60 65 46 229 40 251 146 161
17 1018565 ROSHAN MISHRA                 33 249 46 229 60 109 139 181
18 1024956 M.AJUPEWO CHALAI              52 106 61 148 24 379 137 184
19 1081570 MANI PRAKASH                  46 158 41 255 47 196 134 196
20 1034869 CHHOTE BABU                   50 130 14 452 68 64 132 202
21 1012484 RITESH KUMAR JHA              57 79 27 359 44 219 128 209
22 1012240 LAWANYA DAMROO PRIYA          40 188 30 341 56 141 126 213
23 1065405 AMAN KUMAR                    67 34 27 359 32 318 126 213
24 1076463 GAURAV BAGHEL                 38 209 17 432 67 72 122 229
25 1001319 TATHAGATA DASGUPTA            88 4 20 411 14 439 122 229
26 1020959 SACHIN RAJPUT                 50 130 46 229 25 373 121 232
27 1011695 KIRTIPAL SINGH DEORA          33 249 15 447 72 49 120 237
28 1024451 VISHAL JHA                    72 23 20 411 28 352 120 237
29 1084679 SACHIN KUMAR                  30 279 55 186 29 339 114 250
30 1016504 LOKENDRA RATHORE              36 224 7 483 67 72 110 261
31 1013882 RAJNISH KUMAR                 59 70 21 400 29 339 109 263
32 1009771 DIWAKAR KUMAR                 51 119 37 286 19 410 107 277
33 1013304 MOHAMMED ASHIR HASSAN         25 315 40 265 42 236 107 277
34 1078971 MANISH RAJ                    64 53 23 386 20 399 107 277
35 1011820 ASHUTOSH CHAUDHARY            50 130 37 286 17 421 104 291
36 1152881 ADITYA KUMAR CHANCHAL         54 90 21 400 28 352 103 294
37 1014882 BANTI THAKUR                  44 171 20 411 37 279 101 303
38 1011698 KUNWAR DIVYADEEP SINGH        46 158 11 470 43 228 100 308
39 1076388 NAVEEN YADAV                  51 119 28 352 21 396 100 308
40 1011803 TANMAY ANAND                  54 90 17 432 23 387 94 330
41 1105681 PANKAJ KUMAR                  39 198 33 316 19 410 91 342
42 1017636 RISHABH ANAND                 38 209 34 311 19 410 91 342
43 1013107 RAJNEESH YADAV                52 106 29 346 4 485 85 357
44 1014463 ANKIT RAJ                     11 421 58 167 16 427 85 357
45 1013586 SAMRIDDHI BANARA              6 461 39 271 40 251 85 357
46 1152877 SATYAM                        65 45 4 493 14 439 83 367
47 1105500 RAJYA WARDHAN SINGH           44 171 37 286 2 493 83 367
48 1017873 MRINAL THAPA                  44 171 26 368 11 455 81 372
49 1012502 RISHI RAJ                     20 359 30 341 30 333 80 375
50 1020375 MONIKA                        15 396 28 352 34 302 77 385
51 1014964 ABHISHEK PANT                 17 384 45 234 13 446 75 388
52 1017830 NITIN                         31 269 22 396 21 396 74 392
53 1079145 SHUBHAM CHAUBEY               30 279 26 368 14 439 70 405
54 1009079 ABHISHEK THAKUR               51 119 12 461 5 482 68 409
55 1114173 ABHINAV CHOUDHARY             39 198 26 368 0 502 65 418
56 1015380 HIMANSHU SHARMA               28 296 26 368 10 465 64 421
57 1078349 PRASHANT YADAV                30 279 16 442 16 427 62 427
58 1128513 SHASHI BHUSHAN                13 412 45 234 3 489 61 428
59 1015086 SOURABH SINGH                 15 396 20 411 24 379 59 435
60 1030618 RITIK CHAUDHARY               23 337 25 372 11 455 59 435
61 1092626 SRISHTY SHARAN                16 389 17 432 23 387 56 445
62 1040276 SHUBHAM PAL                   12 416 17 432 25 373 54 452