TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ,TEST DATE-04-01-2016

TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ,TEST DATE-04-01-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1006884 SHIVANSH KAUL 36 172 31 213 34 67 101 54
2 1006999 SHIVAM 8 1259 19 697 35 57 62 587
3 1006886 SHANTANU GUPTA 13 1068 21 600 16 790 50 872
4 1006950 SAURABH POKHRIYAL 10 1181 6 1369 3 1461 19 1432