MAINS XII PASS LJ IIT TEST ON 09.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 12
MAINS XII PASS LJ IIT TEST  ON 09.01.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1135014 RAHUL DEVERANI           100 76 64 61 84 125 248 48
2 1164624 SIDDHANT SAGAR           92 114 76 28 76 194 244 54
3 1128032 PIYUSH PRINCE            105 58 40 178 92 64 237 63
4 1158900 NANAKI SINGH             99 78 42 159 92 64 233 71
5 1134832 SANTOSH SINGH RAWAT      105 58 38 185 89 85 232 74
6 1159861 PARVA CHAUHAN            95 97 55 94 81 144 231 78
7 1119112 ANKIT RAJ                71 216 69 48 90 81 230 82
8 1159879 RENU YADAV               111 18 53 103 59 411 223 93
9 1091874 HEMANT GARG              49 333 83 19 86 106 218 104
10 1090065 MD SAHIL                 78 187 85 14 55 437 218 104
11 1105205 SHIV KUMAR               91 120 49 127 70 280 210 118
12 1090123 KESHAV RAWAT             87 132 41 166 80 158 208 127
13 1142113 ROHIT KUMAR              100 76 24 284 84 125 208 127
14 1153724 SAHIL GARG               92 114 35 200 79 163 206 131
15 1125834 RIYA SINGH               77 190 48 133 79 163 204 136
16 1147467 ASHISH                   105 58 26 260 64 347 195 156
17 1132831 RAGHAVENDRA SINGH        56 294 68 52 68 298 192 164
18 1145707 KRISHAN KUMAR            95 97 4 445 82 135 181 194
19 1153699 MD ASRAF ALI             86 139 9 402 78 167 173 220
20 1090122 AAKASH GUPTA             60 270 28 245 85 120 173 220
21 1156181 NITESH KUMAR             86 139 12 379 72 248 170 225
22 1146312 PRIYANSHU PANDEY         92 114 13 372 64 347 169 229
23 1146974 VISHAL BHARDWAJ          82 160 14 357 72 248 168 231
24 1121990 DIVYA SINGH              76 195 24 284 64 347 164 247
25 1152487 ARUN JUGRAN              92 114 7 423 62 369 161 257
26 1090127 SANJAY PAL               95 97 6 430 59 411 160 258
27 1133062 PULKIT GUPTA             48 337 44 146 67 313 159 259
28 1136407 HIMANSHU KUMAR SINGH     75 203 10 395 70 280 155 274
29 1159428 PRINCE                   69 227 11 388 75 212 155 274
30 1091439 NIDHI AGNIHOTRI          75 203 26 260 53 444 154 279
31 1111457 ABHISHEK PANWAR          78 187 24 284 52 451 154 279
32 1118504 NAMAN                    91 120 5 437 57 429 153 281
33 1091664 BHASKAR CHANDRA JOSHI    46 347 15 347 81 144 142 330
34 1144592 MONIKA BAHUGUNA          78 187 14 357 50 459 142 330
35 1143713 AMAN GAUTAM              23 409 25 274 90 81 138 348
36 1161135 ASHUTOSH SINGH           72 212 5 437 52 451 129 369
37 1145475 ABHAY JOHRI              29 395 25 274 70 280 124 384
38 1115405 CHANDER MOHAN            27 400 30 227 61 385 118 398
39 1118072 ABHISHEK CHAUBEY         43 361 5 437 70 280 118 398
40 1104508 SANJAY KUMAR             40 371 1 450 71 262 112 413
41 1094748 RAHUL KUMAR              32 388 4 445 71 262 107 422
42 1156889 JASVEER SINGH            45 352 -1 456 62 369 106 425
43 1159984 VERSHA                   54 306 -4 460 47 462 97 433
44 1071674 ASHISH KUMAR GUPTA       5 460 10 395 71 262 86 446
45 1084225 MANISH                   8 457 -1 456 52 451 59 461