MAINS XI CO ON 23.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
MAINS XI CO ON 23.01.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1014904 MAYANK              67 369 96 14 59 260 222 56
2 1012786 YUVRAJ DAGAR        82 195 65 73 65 178 212 74
3 1013524 SHIVAM KUMAR        63 432 43 205 79 74 185 135
4 1010283 HUNARPREET SINGH    71 314 45 182 54 317 170 208
5 1008975 ASHUTOSH DAS        77 238 17 579 71 125 165 227
6 1013210 RAGHAV YADAV        100 54 26 418 36 523 162 242
7 1008878 HARSH SHARMA        57 515 52 128 36 523 145 342
8 1011225 UTSAV AKARSHAN      78 230 17 579 47 391 142 360
9 1011716 BIMAL SETHI         8 938 77 38 55 303 140 375
10 1013773 DIVYANSHU RANJAN    61 465 28 396 32 571 121 506
11 1008881 NAMAN AGGARWAL      59 493 24 460 37 508 120 514
12 1009652 PRANSHU TRIPATHI    42 724 43 205 31 591 116 544
13 1011804 ABHISHEK KUMAR      36 787 43 205 35 535 114 565
14 1068857 RISHABH SHARMA      44 700 25 440 40 465 109 607
15 1009640 ANUBHAV MATTOO      51 606 33 300 25 672 109 607
16 1005031 ACHIN KHATTAR       58 505 9 754 42 438 109 607
17 1013191 AMIT KUMAR          50 621 31 330 23 704 104 640
18 1009648 RAHUL CHANDRA       37 776 30 354 16 794 83 760
19 1003336 SAHIL GAHLAWAT      26 866 28 396 15 814 69 812
20 1011019 VIKRANT ARYA        40 739 9 754 18 776 67 822