MAINS XI CO ON 09.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
MAINS XI CO ON 09.01.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1008878 HARSH SHARMA          76 418 37 407 59 376 172 345
2 1012786 YUVRAJ DAGAR          90 194 42 330 32 1044 164 404
3 1008975 ASHUTOSH DAS          55 757 23 715 73 150 151 508
4 1013210 RAGHAV YADAV          92 164 20 787 31 1061 143 580
5 1013524 SHIVAM KUMAR          70 513 8 1054 58 398 136 652
6 1011804 ABHISHEK KUMAR        71 489 20 787 44 762 135 664
7 1011674 SRIJAN                87 234 -3 1290 51 568 135 664
8 1014904 MAYANK                72 467 11 987 48 647 131 688
9 1011716 BIMAL SETHI           81 332 13 943 29 1112 123 750
10 1068857 RISHABH SHARMA        52 812 29 572 38 909 119 778
11 1011225 UTSAV AKARSHAN        79 367 22 737 14 1308 115 815
12 1003336 SAHIL GAHLAWAT        53 796 25 666 37 930 115 815
13 1008881 NAMAN AGGARWAL        69 524 -2 1282 45 731 112 845
14 1013191 AMIT KUMAR            64 605 7 1076 32 1044 103 933
15 1011019 VIKRANT ARYA          37 1025 24 684 39 881 100 955
16 1009652 PRANSHU TRIPATHI      49 856 16 866 19 1246 84 1083
17 1005031 ACHIN KHATTAR         29 1125 14 923 36 955 79 1117
18 1009640 ANUBHAV MATTOO        30 1118 6 1090 34 997 70 1167
19 1009648 RAHUL CHANDRA         40 985 2 1200 13 1310 55 1253