IX FOUNDATION PHASE TEST - 27.12.2015 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX FOUNDATION PHASE TEST - 27.12.2015 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (80) RANK MATH (160) RANK BIO    (80) RANK PHY    (80) RANK CHE    (80) RANK TOT (480) T-RANK
1 1013427 ALANKRIT SHARMA       71 39 145 41 70 35 76 13 55 98 417 20
2 1015673 RAHUL YADAV           65 89 155 10 55 136 70 82 50 129 395 41
3 1012252 ANKIT SINGH           57 140 130 90 60 97 60 153 42 168 349 111
4 1013785 ARYAN GAUTAM          60 134 100 208 56 116 66 102 61 55 343 125
5 1010424 AYUSH KUMAR           61 121 103 197 65 59 61 131 37 204 327 143
6 1010438 RAHUL VYAS            51 185 94 230 57 111 62 126 55 98 319 156
7 1010824 LAKSHAY GAUR          35 266 135 73 61 82 52 223 35 215 318 159
8 1011139 UTKARSH               30 279 120 126 30 292 60 153 45 153 285 208
9 1010441 PRINCE SINGH          35 266 72 279 44 209 40 292 35 215 226 266
10 1012449 DAMINI RAJPUT         36 260 52 310 52 153 40 292 33 224 213 277
11 1012276 DEVANSHU              25 295 94 230 28 298 26 319 27 260 200 289
12 1012993 VAISHNAVI SINGH       41 239 41 318 52 153 36 304 28 254 198 291
13 1157909 MD.REHAN AHMAD        24 296 60 295 37 258 32 310 40 183 193 294
14 1010442 NIDHI KUMARI          28 283 49 314 45 204 40 292 30 242 192 296
15 1010930 LUCKY JHA             40 243 27 334 55 136 38 298 26 263 186 297
16 1082616 MANISH PRASAD         53 173 24 335 1 334 42 279 46 150 166 308
17 1012994 DEVRAJ SINGH          26 290 44 317 27 300 32 310 27 260 156 313
18 1081592 NIKHIL DAGAR          15 319 50 313 25 305 25 322 0 337 115 326
19 1010934 SHUBHAM NASKAR        -5 337 36 325 5 330 35 306 10 324 81 335