IX CBSE ON 10.01.2016 CBSE TEST RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX CBSE ON  10.01.2016 CBSE TEST RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT        (10)         MATHS    (45)       PHY      (15)               CHE     (15)               BIO    (15)                 TOT             (100)
1 1012450 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH. 4 38 10 6 11.5 69.5
2 1010424 AYUSH KUMAR.            1 32 8 7 13 61
3 1013427 ALANKRIT SHARMA.        3 33 13 2 9 60
4 1015673 RAHUL YADAV.            1 32 11 7 8 59
5 1010438 RAHUL VYAS.             5 22 9 3 12 51
6 1013785 ARYAN GAUTAM.           3 16 12 6 8.5 45.5
7 1012252 ANKIT SINGH.            7 15 6 6 10.5 44.5
8 1011139 UTKARSH.                4 21 6 6 6 43
9 1012449 DAMINI RAJPUT.          2 8 5 6 12.5 33.5
10 1010824 LAKSHAY GAUR.           4 14 5 2 2 27
11 1012276 DEVANSHU.               0 13 7 3 3.5 26.5
12 1010442 NIDHI KUMARI.           14 4 2 3 2.5 25.5
13 1010441 PRINCE SINGH.           3 9 4 3 2 21
14 1082616 MANISH PRASAD.          3 7 4 2 5 21
15 1012994 DEVRAJ SINGH.           3 11 4 1 1 20
16 1010934 SHUBHAM NASKAR.           8 2 2 0 12
17 1012993 VAISHNAVI SINGH.            3 1   4