ADV XI CO ON 10.01.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
ADV XI CO ON 10.01.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM         38 165 26 100 64 15 128 18
2 1012786 YUVRAJ DAGAR        38 165 26 100 46 110 110 55
3 1008878 HARSH SHARMA        24 455 14 316 42 153 80 220
4 1008881 NAMAN AGGARWAL      32 271 16 268 30 313 78 239
5 1013210 RAGHAV YADAV        38 165 12 391 20 481 70 308
6 1011716 BIMAL SETHI         28 376 16 268 24 400 68 322
7 1068857 RISHABH SHARMA      30 331 12 391 6 790 48 570
8 1011225 UTSAV AKARSHAN      16 642 8 540 16 566 40 655
9 1008975 ASHUTOSH DAS        10 765 10 445 18 517 38 680
10 1011674 SRIJAN              18 602 2 751 12 671 32 731
11 1011019 VIKRANT ARYA        18 602 8 540 0 871 26 776
12 1003336 SAHIL GAHLAWAT      12 735 6 600 -2 882 16 843
13 1009640 ANUBHAV MATTOO      10 765 -2 853 6 790 14 855