XI PMT (NEET MODEL) ON 28.12.2015 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT (NEET MODEL) ON 28.12.2015 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1018710 SAAHIL GULIA                135 8 125 44 127 9 151 10 538 5
2 1008983 K ADITYA BHASKAR            132 12 116 54 122 11 151 10 521 11
3 1011094 SHIKHA PANDEY               116 37 124 45 53 68 129 39 422 42
4 1013244 LEENA KASHYAP               129 17 108 65 65 55 107 63 409 44
5 1011746 APOORV DWIVEDI              112 40 109 62 38 90 146 21 405 47
6 1013517 PAWAN                       120 29 98 86 55 65 126 42 399 50
7 1014874 MANGESHI SINGH              117 34 114 57 57 62 107 63 395 51
8 1011958 ASTHA PRIYA                 106 47 100 83 63 57 102 69 371 56
9 1018056 NIHARIKA GUPTA              101 54 127 37 28 106 108 60 364 59
10 1011042 ANUKUL SINGH                86 80 75 112 66 53 131 35 358 60
11 1021046 AKSHAY PATHAK               88 74 88 98 47 75 119 47 342 68
12 1012471 ANAND RANJAN                94 66 70 124 57 62 116 51 337 70
13 1012454 PRABHAT CHANDRA             96 62 61 138 60 60 104 66 321 73
14 1018705 SACHIN YADAV                95 64 70 124 48 74 104 66 317 75
15 1011798 DHRITI SUDHA                96 62 90 94 73 49 56 107 315 76
16 1015142 JUHI                        125 25 67 128 0 160 112 56 304 78
17 1013249 AAKASH YADAV                77 92 74 113 20 129 132 34 303 79
18 1012467 SAURAV KUMAR                91 69 66 131 36 92 109 57 302 80
19 1013022 SURVI PRASAD                85 81 95 89 21 128 93 75 294 86
20 1058551 MAYANK JAISWAL              71 100 76 110 34 96 92 76 273 89
21 1011721 GARIMA                      104 51 103 76 21 128 44 120 272 90
22 1011663 RITIK                       16 157 93 90 28 106 114 54 251 99
23 1012946 ASHISH KUMAR JHA            70 103 72 119 41 85 65 97 248 101
24 1013246 KANISHKA                    77 92 64 136 22 125 75 86 238 105
25 1098058 SULOCHANA MOTHAY            84 83 105 71 0 160 45 119 234 107
26 1069022 SAKSHI KUMARI               83 85 75 112 40 89 31 135 229 111
27 1011782 PRIYANKA KUMARI             90 71 50 150 12 143 69 96 221 114
28 1015381 NIRMAL SINGH                72 98 68 126 23 121 58 104 221 114
29 1065271 SRIJAN KUMAR                33 150 53 146 31 99 77 83 194 124
30 1058203 VIVEK SHARMA                55 115 42 154 22 125 32 132 151 147
31 1110071 YAMINI                      39 132 26 157 17 134 33 131 115 152
32 1026604 JYOTI VISHWAKARMA           32 151 19 158 2 155 57 105 110 154