XI IIT REG ON 28.12.2015 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT REG ON 28.12.2015 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1078960 DEEPANSHU TANWAR               43 81 27 134 36 66 106 53
2 1136705 ASIF IFTEKHAR                  31 183 46 11 26 160 103 62
3 1028185 ARPAN SHARMA                   46 58 21 197 35 71 102 65
4 1016233 DEVANG VERMA                   18 348 46 11 36 66 100 74
5 1001319 TATHAGATA DASGUPTA             46 58 17 255 26 160 89 120
6 1145805 SURYA VARDHAN                  25 256 29 112 34 78 88 124
7 1017069 ASHUTOSH MISHRA                12 412 35 57 31 102 78 169
8 1012459 HIMANSHU BHUSHAN               16 370 37 44 24 188 77 174
9 1152881 ADITYA KUMAR CHANCHAL          24 272 25 159 28 129 77 174
10 1013621 HRITHIK                        42 88 18 241 17 286 77 174
11 1024956 M.AJUPEWO CHALAI               26 247 23 179 26 160 75 185
12 1024698 ATENDER KUMAR                  36 131 14 305 22 210 72 200
13 1156430 AYUSH RAJ                      32 173 14 305 24 188 70 208
14 1009720 NAVAL YADAV                    33 162 10 374 25 173 68 222
15 1065405 AMAN KUMAR                     26 247 21 197 20 234 67 228
16 1021035 NITIN BHARDWAJ                 26 247 4 462 37 53 67 228
17 1078349 PRASHANT YADAV                 24 272 15 287 26 160 65 237
18 1013107 RAJNEESH YADAV                 33 162 18 241 13 342 64 244
19 1011839 SHUBHAM SINGH                  34 150 6 434 24 188 64 244
20 1084679 SACHIN KUMAR                   30 198 15 287 17 286 62 254
21 1152877 SATYAM                         24 272 16 273 22 210 62 254
22 1014882 BANTI THAKUR                   24 272 10 374 27 147 61 261
23 1013882 RAJNISH KUMAR                  22 291 12 344 27 147 61 261
24 1024451 VISHAL JHA                     13 401 32 85 15 315 60 270
25 1079145 SHUBHAM CHAUBEY                10 423 26 144 24 188 60 270
26 1034869 CHHOTE BABU                    25 256 16 273 17 286 58 278
27 1017830 NITIN                          18 348 25 159 14 326 57 285
28 1110114 PRASHANT KASHYAP               26 247 13 329 17 286 56 291
29 1009771 DIWAKAR KUMAR                  33 162 7 420 15 315 55 294
30 1011809 ANIKET KUMAR SINGH             13 401 21 197 20 234 54 301
31 1018696 PRASHANT GODARA                23 283 15 287 15 315 53 306
32 1012470 AKANKSHA SAKSHI                16 370 14 305 21 219 51 313
33 1017873 MRINAL THAPA                   17 356 25 159 7 416 49 329
34 1076463 GAURAV BAGHEL                  20 324 15 287 11 379 46 347
35 1068877 PRASHANT KUMAR SINGH           20 324 12 344 13 342 45 354
36 1013304 MOHAMMED ASHIR HASSAN          30 198 11 358 4 448 45 354
37 1012240 LAWANYA DAMROO PRIYA           18 348 6 434 20 234 44 359
38 1011698 KUNWAR DIVYADEEP SINGH         31 183 -1 502 13 342 43 366
39 1021441 ANKIT RAJ                      21 303 4 462 18 267 43 366
40 1013586 SAMRIDDHI BANARA               14 390 1 492 27 147 42 374
41 1012469 NIKHEEL RAJ                    23 283 7 420 12 363 42 374
42 1018565 ROSHAN MISHRA                  8 443 16 273 17 286 41 378
43 1011695 KIRTIPAL SINGH DEORA           26 247 4 462 11 379 41 378
44 1020959 SACHIN RAJPUT                  20 324 17 255 3 463 40 383
45 1012502 RISHI RAJ                      9 432 20 211 9 397 38 397
46 1012484 RITESH KUMAR JHA               15 377 2 484 21 219 38 397
47 1030618 RITIK CHAUDHARY                3 472 22 185 12 363 37 403
48 1015086 SOURABH SINGH                  27 233 5 444 5 438 37 403
49 1014964 ABHISHEK PANT                  18 348 8 405 7 416 33 419
50 1016504 LOKENDRA RATHORE               9 432 17 255 7 416 33 419
51 1105500 RAJYA WARDHAN SINGH            9 432 6 434 13 342 28 433
52 1081570 MANI PRAKASH                   13 401 7 420 8 406 28 433
53 1076388 NAVEEN YADAV                   8 443 6 434 5 438 19 458
54 1015380 HIMANSHU SHARMA                5 461 11 358 2 473 18 462
55 1020375 MONIKA                         14 390 3 472 -1 493 16 468
56 1128513 SHASHI BHUSHAN                 11 416 0 496 2 473 13 475
57 1146268 DEEPSIKHA SENAPATI             7 448 7 420 -2 503 12 479
58 1014463 ANKIT RAJ                      2 482 9 391 0 491 11 484
59 1114173 ABHINAV CHOUDHARY              -2 500 7 420 5 438 10 487
60 1101288 AMULYA RANA                    0 491 2 484 6 428 8 489