XI IIT IC ON 28.12.2015 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC ON 28.12.2015 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1011783 ARVJEET KUMAR            98 35 86 47 105 2 289 7
2 1011672 MAYANK KANDPAL           106 18 71 128 71 65 248 24
3 1012016 AAYUSH                   96 36 85 49 58 151 239 32
4 1011152 REETVIK CHATTERJEE       68 202 87 44 64 98 219 65
5 1012784 KUNWAR CHIRAG            83 94 62 192 62 116 207 96
6 1013089 ROHIT                    72 163 90 35 37 399 199 111
7 1011489 AAYUSH TYAGI             73 154 78 82 47 270 198 115
8 1008889 SHUBHJAY KUMAR           61 267 42 369 90 14 193 131
9 1012015 UTKARSH                  81 105 52 283 52 211 185 149
10 1010284 SAGAR SHOKEEN            39 513 51 290 90 14 180 164
11 1012473 PRAWEEN KUMAR            60 286 49 308 70 73 179 169
12 1012505 ABHINAV JAIN             78 117 54 261 47 270 179 169
13 1013092 DIVYANSHU KUMAR          77 126 46 331 50 227 173 184
14 1011780 AMAN KUMAR JHA           60 286 55 251 57 160 172 187
15 1013110 MD FAIZ AKRAM            56 332 62 192 46 283 164 216
16 1013230 VYAS B                   43 469 40 398 81 27 164 216
17 1011730 ANKITT MOHANKA           24 657 62 192 78 39 164 216
18 1016744 SHUBHAM RAJ CHAUHAN      71 174 35 455 58 151 164 216
19 1011745 PRATHAM JOSHI            61 267 30 520 72 61 163 221
20 1013350 SURBHI KUMARI            64 241 25 587 70 73 159 244
21 1013217 VIVEK BARNWAL            68 202 66 158 24 592 158 249
22 1013112 UJJWAL KUMAR SINGH       75 142 38 420 45 293 158 249
23 1011737 YASH PRINCE              45 453 40 398 69 77 154 271
24 1011715 ARIHANT JAIN             44 461 31 506 76 51 151 282
25 1013214 AMIR AFZAL               57 319 58 225 36 413 151 282
26 1012002 RITESH KUMAR CHOUDHARY   46 443 45 341 57 160 148 294
27 1013428 ANMOL                    45 453 63 179 36 413 144 309
28 1011720 RITHWIK PATRA            60 286 33 480 49 244 142 317
29 1011728 SAMRAT PUNIA             51 389 28 553 59 140 138 329
30 1008877 ANUPAM MISHRA            62 258 10 749 61 126 133 347
31 1054314 RAHUL KUMAR SINGH        23 669 46 331 61 126 130 366
32 1011799 CHHAYA GUPTA             45 453 35 455 48 256 128 383
33 1018294 VANSHIKA UJJAIN          28 621 55 251 45 293 128 383
34 1011717 JAY SHARMA               60 286 12 735 52 211 124 403
35 1013593 SARTHAK SHARMA           28 621 40 398 52 211 120 429
36 1011722 RIYA SINGH               70 186 30 520 20 645 120 429
37 1013252 VIRAT MUKHERJEE          37 538 52 283 27 548 116 455
38 1002176 SHAURYA BANGWAL          52 380 31 506 32 469 115 461
39 1013203 ISHU DHARIWAL            59 294 21 647 32 469 112 473
40 1011808 NIKHIL KUMAR TIWARI      53 370 25 587 32 469 110 490
41 1012797 HITEN ARYA               33 575 31 506 43 314 107 502
42 1013254 ADITYA JAIN              35 559 23 619 47 270 105 515
43 1012014 PAYAL                    51 389 24 606 29 519 104 523
44 1008895 SHUBHAM KUMAR            36 550 19 676 49 244 104 523
45 1012785 SAKSHI DEVGAN            53 370 21 647 29 519 103 529
46 1013001 MAYANK KUMAR             66 216 30 520 5 773 101 536
47 1011802 BRIJPAL SINGH            39 513 17 698 44 306 100 545
48 1013236 LAIK SINGH               50 400 10 749 40 352 100 545
49 1013786 PURNIMA KALIA            66 216 11 738 21 629 98 555
50 1008898 SHIVANI RANA             37 538 29 539 32 469 98 555
51 1011704 PARAS BISHT              37 538 16 704 44 306 97 561
52 1009662 VISHAL                   41 493 24 606 31 483 96 568
53 1008943 REENA DEVI               36 550 24 606 34 444 94 574
54 1017942 SHUBHAM KUMAR            26 642 30 520 36 413 92 583
55 1011713 RAVI KUMAR               36 550 27 567 29 519 92 583
56 1013228 AKASH PANDEY             18 703 34 464 40 352 92 583
57 1011743 GOKUL MENON              33 575 31 506 27 548 91 591
58 1014873 SHASHANK SINGH           42 480 3 793 46 283 91 591
59 1011671 HEAMANT SINGH            36 550 25 587 27 548 88 599
60 1013211 AKASH KUMAR SETH         38 523 4 790 45 293 87 603
61 1015368 AMAN VERMA               14 735 29 539 41 342 84 613
62 1011724 RAHUL SHARMA             28 621 20 666 35 430 83 621
63 1012782 SUDHANSHU SINGH          30 602 23 619 30 497 83 621
64 1005027 AAYUSHI NAUTIYAL         37 538 19 676 26 563 82 630
65 1011677 ARPITA                   25 653 29 539 28 530 82 630
66 1012792 SHRADHA                  27 631 12 735 43 314 82 630
67 1012030 PRASHANT KUMAR           11 764 27 567 40 352 78 646
68 1011805 SAGAR KUMAR              1 808 28 553 48 256 77 649
69 1013243 VISHU MISHRA             29 611 27 567 20 645 76 654
70 1011639 NIHARIKA JEDH            15 729 24 606 33 453 72 674
71 1157773 RAVI SHANKAR SINGH       3 801 17 698 41 342 61 711
72 1011777 RAVI KUMAR VERMA         18 703 20 666 21 629 59 719
73 1008896 KANIKA SAINI             16 719 20 666 23 601 59 719
74 1013247 ADITYA SINGH             4 795 22 633 32 469 58 724
75 1014870 ROHIT KUMAR              -2 813 27 567 19 652 44 761
76 1013085 MUKUL GUPTA              38 523 2 799 -1 808 39 772
77 1012019 ANURAG KUMAR PANDEY      4 795 21 647 5 773 30 791
78 1012023 MANRAJ KUMAR SINGH       7 782 21 647 2 793 30 791
79 1011719 AAYUSHI                  20 684 4 790 4 783 28 797
80 1008875 G ADITYA                 13 745 14 719 -4 814 23 806